خُرخُر کردن

 خُرخُر کردن

 

نويسنده: دبورا تکاک
مترجم: مينا اسماعيلي 

- 10 نکته براي داشتن شبي آرام

خرخر داراي شدت و درجات مختلفي است. اگر همسرتان اتاق خواب را ترک مي کند، يعني شدت خرخر شما متوسط است. اما اگر همسايه هاي شما هم خانه هايشان را ترک مي کنند بايد بگوييم که جزء خرخر کنندگان شديد هستيد. مردان بيشتر از زنان خرخر مي کنند. در يک تحقيق بر روي 2000نفر در تورنتو، 71% از مردان خرخر مي کردند. در حالي که اين ميزان در زنان تنها 51% بود. در تحقيقاتي که توسط پژوهشگران ايتاليايي انجام گرفت اين تفاوت تقريباً دو به يک به نفع مردان بود. يا شايد بهتر باشد بگوييم دو به يک به ضرر زنان. از نظر باليني خرخرکنندگان متوسط به آن دسته از افرادي گفته مي شود که هر شب خرخر مي کنند. ولي فقط در بعضي ساعات شب و يا مواقعي که به پشت مي خوابند خرخر حکم موسيقي را نداشته و براي شما گوش نواز نخواهد بود. اما مانند يک گروه کوچک موسيقي هماهنگ است که در ته گلو جاي گرفته است. بافت موجود در قسمت فوقاني راه هاي هوايي در خلف گلو، هنگام خواب آزاد است. با انجام عمل دم، اين بافت به لرزش در مي آيد و درست شبيه به يک ساز بادي عمل مي کند.
براي آن دسته از افرادي که همسرانشان در فکر جدا کردن تخت و اتاق خواب خود هستند، راه هايي براي خاتمه دادن به اين موسيقي وجود دارد که به شرح زيرند:
- رژيم گرفتن
اغلب خرخر کنندگان را مردان چاق ميانسال تشکيل مي دهند. بيشتر زنان خرخر کننده دوره ي يائسگي را طي کرده اند. کاهش وزن از عوامل برطرف کننده ي خرخر است. به عقيده ي دکتر « دان » خرخر اغلب با اضافه وزن در ارتباط است. او به اين نتيجه دست يافته که اگر خرخرکنندگان متوسط چاق از وزن خود بکاهند، صداي خرخر آنان کاهش مي يابد و در بعضي افراد به کلي برطرف مي شود. البته براي آنکه خرخر کنيد لازم نيست يک آدم 2 تني باشيد. داشتن اندکي اضافه وزن نيز مي تواند علتي براي خرخر کردن باشد. در مردان داشتن 20% اضافه وزن باعث خرخر کردن مي شود. در زنان اضافه وزن 40 -30 درصد موجب تظاهر خرخر مي گردد، اما به طور کلي هرچه اضافه وزن بيشتر باشد، امکان روي هم خوابيدن راه هاي هوايي و در نتيجه خرخر کردن بيشتر خواهد شد.
- پرهيز از مصرف الکل
مصرف الکل قبل از خواب، خرخر را تشديد مي کند. پس از مصرف الکل اجتناب کنيد.
- داروي هاي خواب آور
قرص هاي خواب آور اگرچه به بهتر خوابيدن شما کمک مي کنند، اما در عوض موجب بيداري و بد خواب شدن همسرتان مي شوند. هر عاملي که باعث شل شدن بافت هاي اطراف سر و گردن شود خرخر را تشديد مي کند. حتي آنتي هيستامين ها نيز داراي اثري مشابه مي باشند.
- ترک سيگار
با خاموش کردن سيگار خرخر کردن را نيز خاموش کنيد. افراد سيگاري جزو خرخر کنندگانند. پس از کشيدن سيگار دست برداريد.
- به پشت نخوابيد
به پهلو بخوابيد. خرخر کنندگان شديد تقريباً به هر حالتي که بخوابند خرخر مي کنند. اما خرخر کنندگان متوسط تنها هنگامي که به پشت مي خوابند خرخر مي کنند.
- استفاده از يک توپ
منظور يک توپ تنس است. يک توپ تنيس را به پشت شلوار خواب (پيژامه) خود بدوزيد. به طوري که هر زمان در خواب مي غلتيد و به پشت قرار مي گيريد، به يک جسم سفت برخورد کنيد و خود به خود غلت بزنيد و از تاق باز خوابيدن منصرف شويد.
- با بالش خود بجنگيد
با بالش خود بجنگيد و سپس خود را از شر آن خلاص کنيد. بالش، تنها باعث مي شود که صداي خرخر شما بلندتر و رساتر شود. هر چيزي که مانند بالش سبب بالا آمدن گردن شود مطمئناً موجب تشديد خرخر مي شود.

هشدار پزشکي

هرچه صداي خرخر بلندتر باشد مشکل حادتر است.
"شما به طور واضح خرخر مي کنيد و در اين خرخر کردن معنايي نهفته است." علم جديد اکنون در حال اثبات کردن چيزي است که شکسپير بيش از صد سال قبل وقتي که اين جملات را در « طوفان »(1) نوشت مي دانست. به طور کلي مي توان گفت هرچه خرخر بلندتر و شديدتر باشد احتمال روبرو بودن فرد با يک مشکل پزشکي جدي بيشتر است. يکي از بدترين مشکلاتي که در رابطه با خرخر براي فرد اتفاق مي افتد حالتي است که به آن « آپنه ي خواب » يا خفگي حين خواب مي گويند. در اين حالت تنفس کاملاً متوقف مي شود. قطع خرخر هنگام شب در مورد اشخاصي که جزو خرخرکنندگان شديد هستند مي تواند حاکي از قطع تنفس باشد.
افرادي که بيشتر مستعد آپنه ي خواب هستند عبارتند از مردان چاق ميانسال. اگر شما هم جزو اين دسته ايد و بلند خرخر مي کنيد - يعني در حدي که صداي خرخر شما خارج از اتاق نيز شنيده شود - بايد بدانيد که احتمال دچار شدن به خفگي حين خواب در شما زياد است. پس حتماً به پزشک مراجعه کنيد. خفگي حين خواب را مي توان به کمک وسيله اي که هوا را تحت فشار وارد بيني و خلف حلق مي کند و مانع از روي هم افتادن راه هاي تنفسي مي شود، کنترل کرد. در برخي موارد شديد افراد نياز به جراحي دارند. اگر جزو خرخرکنندگان شديد هستيد و احتمال مي دهيد شب هنگام دچار خفگي حين خواب شويد، به يکي از مراکز درماني مراجعه نماييد. مارک تواين در « تام ساير » مي نويسد: « هيچ راهي نيست که بتوان فهميد چرا فرد صداي خرخر خود را در خواب نمي شنود ». اما صدها روش براي متوقف کردن خرخر طراحي و ابداع شده است. از سال 1874، اداره ي ثبت اختراعات و علايم تجاري آمريکا بيش از 300 ابداع و اختراع تحت عنوان وسايل ضد خرخر را به ثبت رسانده است. براي مثال اختراعي با شماره ثبت 4644330 را در نظر بگيريد. اين اختراع يک وسيله ي الکترونيکي اختصاصي است که به گوش خارجي وصل مي شود. اين وسيله از يک ميکروفن بسيار کوچک جهت تشخيص صداي خرخر و نيز وسيله اي جهت توليد صداي بوق به محض دريافت صداي خرخر تشکيل شده است. طرز کار اين وسيله به اين صورت است که به محض شروع خرخر صداي آژيري در گوش فرد به صدا در مي آيد و او را از خواب بيدار مي کند. (اين وسيله بر اساس اين تئوري طراحي شده که اگر فرد بيدار باشد خرخر نخواهد کرد). حال اختراع ديگري با شماره ثبت 4669459 را بررسي مي کنيم. اين دستگاه به وسيله ي تکمه اي که با فشار آوردن به کام نرم، از لرزش آن جلوگيري مي کند، عمل کرده و با گيره اي به يک دندان آسيا در هر طرف دهان متصل مي شود. يا اختراع شماره ي 4748702 را در نظر بگيريد که يک بالش ضد خرخر دو قسمتي است. مخترع اين بالش جسم نسبتاً سفتي را در جايي که پشت سر روي بالش قرار مي گيرد و جسم نسبتاً نرمي را در قمستي هايي از بالش که با صورت تماس دارند، قرار داده است. به نظر مي رسد انتخاب با شماست. اگر به پشت بخوابيد مجبوريد روي قسمت سفت بالش که به سختي سنگ است بخوابيد و اگر به پهلو بخوابيد سرتان روي قسمت هاي نسبتاً نرم بالش قرار مي گيرد. حال اين شماييد که بايد انتخاب کنيد. هرچند متخصصان خواب برخي از اين ابداعات را بر اساس توصيه هاي مربوط به خرخر درست مي دانند، اما در عين حال اذعان مي دارند که بسياري از اين اختراعات هنوز مورد آزمايش واقع نشده اند و درستي آن ها به اثبات نرسيده و شواهد علمي اندکي در تأييد اين ابداعات وجود دارد.
- تخت خوابتان را به ارتفاعات تازه منتقل کنيد!
بلند کردن تخت خواب مي تواند به کم کردن خرخر کمک کند. نه فقط سر، بلکه قسمت بالاي بدن بايد بالاتر قرار گيرد. براي رسيدن به اين هدف مي توانيد زيرپايه هاي بالايي تخت، يک جفت آجر بگذاريد.
- مقصر اصلي آلرژي شماست
عطسه و خرخر با هم توأمند. در واقع خرخر مي تواند در اثر حساسيت يا سرماخوردگي ايجاد شود. به ويژه اگر خرخر شما هميشگي نيست و در طول فصل تب يونجه (معمولاً بهار) ايجاد مي شود، از قطره هاي ضد احتقاق بيني استفاده کنيد.
- گوش هايتان را پر کنيد
وقتي همه ي تلاش ها به شکست انجاميد، تنها راه باقي مانده براي پايان دادن به اين نوع سوء استفاده از بيني، استفاده از گوشي در رختخواب است. اين وسيله ارزان بوده و از هر داروخانه اي قابل خريداري است.
- احساس خوشبختي کنيد
بيچاره خانم « سويتزر ». به نظر مي رسد که « ملوين »، شوهر اين خانم که کارگر اسکله در انگلستان بوده، سلطان خرخر کردن باشد. در کتاب رکوردهاي گينس آمده است که « ملوين » با خرخري به شدت 88 دسي بل، ترومپت مي زده.
يعني حدود همان شدت صدايي که يک موتور سيکلت با حداکثر گاز ايجاد مي کند. خانم « سويتزر » چه کار مي کرد؟ او سعي مي کرد که با چسباندن گوش سالمش به بالش بخوابد. بله متأسفانه مسابقه ي موتور سواري در سوي ديگر تخت خواب، يک گوش او را ناشنوا کرده بود! بنابراين زماني که در نيمه شب با صدايي شيپور مانند از خواب مي پريد، به ياد خانم « سويتزر » بي نوا بيفتيد و از اين که در کنار يک موتور سيکلت نيستيد احساس خوشبختي کنيد!

پي نوشت :

1. The Tempest.

منبع مقاله :
تکاک، دبورا، (1388) درمان هاي خانگي، مترجم: مينا اسماعيلي، ويراستار پزشکي: نويد محمدي، تهران: گلبرگ، چاپ پنجم 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه