معمای سن عروس !؟

mystery age bride معمای سن عروس !؟

معما:

یک زن و شوهر ۲۱ بیست و یک سال پیش زمانی که با هم ازداج کردند ، سن شوهر ۳ سه برابر سن زن بود. امروز سن او دو برابر سن زنش است ، زن در روز عروسی چند ساله بوده است ؟

ابتدا فکر کنید، سپس جواب رو ببینید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معما:

زن در روز عروسی ۲۱ بیست و یک سال داشت است.

سن این خانم در حال حاضر برابر است با اختلاف سن او و سن شوهرش …

در آن زمان سن زن ۲۱ بیست و یک سال و سن مرد سه برابر سن زنش ، یعنی ۶۳ شصت و سه سال بود.

الان سن زن ۴۲ چهل و دو سال و سن مرد دو برابر سن زنش ، یعنی ۸۴ هشتاد و چهار سال است

- سایت آسمونی Asemooni.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه