نوشته‌هایی با برچسب "جملات زیبای بزرگان"

جملات زیبای بزرگان جملات زیبای بزرگان

بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند. تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند . (پائولو کوئلیو). ◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊. بخشودن کسی که به تو بدی کرده. تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است. (گاندی). ◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊. در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی‌یابند :. برترین خردمندان و پست‌ترین بی‌خردان !. ارنست همینگوی. ◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊. ما همیشه. یا جای درست بودیم در زمان غلط. یا جای غلط بودیم در زمان درست. و همیشه ، همینگونه همدیگر را از دست داده ایم . . . (مون

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه