نوشته‌هایی با برچسب "سخنان زیبای ناپلئون"

سخنان زیبای ناپلئون هیل سخنان زیبای ناپلئون هیل

سخنان آموزنده و زیبا از ناپلئون هیل. مهم نیست که چه می خواهید بکنید، مهم این است که در این لحظه چه می کنید. ناپلئون هیل. ◊◊◊◊◊◊◊◊◊گلچین سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊◊◊◊◊. نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند، خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان، سخن آینده را به زبان می آورند. ناپلئون هیل. ◊◊◊◊◊◊◊◊◊گلچین سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊◊◊◊◊. شکست از آن کسانی است که بی‌تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند. ناپلئون هیل. ◊◊◊◊◊◊◊◊◊گلچین سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊◊◊◊◊. پیش از گرفتن، دهنده و بخشنده باشید. ناپلئون هیل. ◊◊◊◊◊◊◊◊◊گلچین سخنان ناپلئون هیل

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه