نوشته‌هایی با برچسب "فال اسم ها"

فال اسم فال اسم

شخصیت شناسی با اولین حرف اسم. به جای حروف(ژ-گ-چ) ج ، را و به جای حرف(پ) ب را مد نظر قراردهید. الف: خوش رفتار و خوش اخلاق است . در باطن میانه رو می باشد وآدم ملاحظه گر و خونگرمی است و با همه کس زود صمیمی میشود . زندگی را با جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او خوش یمن نیست و محنت بسیار می کشد و هر چه را بخواهد به دست می آورد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد. ب : اهل دوستی ، زیبا و مهربان است ، دارای غرور خاصی می باشد. به مال دنیا اهمیت نمی دهد و جیبش همیشه خالی است. قیمت سکه. ت: خوش اخلاق کم خواب و خوش قیافه و تنه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه