نوشته‌هایی با برچسب "فال گل"

فال گل فال گل

شخصیت شناسی با گل ، شما متولد چه ماهی از سال هستیدوگل ماه تولدتان چیست؟آیا میدانید که گل ماه تولد اطرافیان شما چیست؟تا چه اندازه با خصوصیات اطرافیانتان اطلاع دارید. فال گل. فروردین: گل رز. گاهی بدون فکر قبلی کاری را انجام می‌دهید. بسیار رک گو هستید و عاشق مسافرت. اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید و پشتکارتان خوب است. قیمت سکه. *********. اردیبهشت: گل نسترن. دوست دارید کارها را به آهستگی ولی به طور جدی انجام دهید. خجالتی هستید و قابل اعتماد. سعی می‌کنید از مشاجرات دوری کنید. فردی صبور و پرطاقت هستید و اراده بسیار قوی دارید. **********. خرداد:

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه